Home

Welkom op de website van de Vereniging Vrijwilligers Koenensluis.

Hier vindt u informatie over het schutten en onze vereniging.

Ons doel is het openhouden van de vaarverbinding tussen de Amstelveense Poel en de Nieuwe Meer door het bedienen van de Koenensluis en de bijbehorende brug. Dit wordt op afspraak gedaan door enthousiaste, bekwame vrijwilligers. 

Onderhoud sluisdeuren Koenensluis

Op dit moment tot en met ca. 4 december worden de sluisdeuren van de Koenensluis in het Amsterdamse Bos vervangen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van hoogheemraadschap Rijnland.

Bij een technische inspectie van de sluizen is namelijk gebleken dat alle vier de sluisdeuren van de Koenensluis in slechte staat zijn; daarom worden deze vervangen door nieuwe, geheel identieke deuren.

Dit betekent voor de waterrecreanten en scheepvaart dat gedurende de uitvoeringsperiode geen gebruik gemaakt kan worden van de sluizen voor de doorgang. We hebben er bewust voor gekozen de werkzaamheden buiten het vaarseizoen uit te voeren, om zo de overlast tot een minimum te beperken.

Het fiets/wandelpad over de Koenensluis is dan gedurende een deel van de uitvoeringsperiode afgesloten (naar verwachting enkele dagen). Met behulp van omleidingsbebording zal een omleidingsroute worden aangeduid.

De jachthaven De Koenen V.O.F. is gedurende de afsluiting vanaf de oostzijde via de Koenenkade bereikbaar.

 

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met 071 3063535

 

 

Over de vereniging

De Vereniging Vrijwilligers Koenensluis is opgericht op 2 mei 2019 en telt inmiddels ruim 50 leden die dienst doen als vrijwillig sluiswachter.

Onze vereniging is ontstaan uit een initiatief van bewoners, ondernemers en sport- recreatieverenigingen om de Koenensluis open te houden, nadat was aangekondigd dat vanuit de overheid geen geld meer beschikbaar zou worden gesteld voor het beheer, onderhoud en de bediening van de sluis. Dankzij dit initiatief, de vrijwillige sluiswachters en de bereidheid van de betrokken instanties, het Hoogheemraadschap Rijnland, de gemeente Amsterdam en de gemeente Amstelveen, om hieraan mee te werken, blijft de Koenensluis nu in gebruik en zijn de bedieningstijden zelfs uitgebreid.

Leden van de vereniging worden tijdens een aantal instructiesessies opgeleid tot sluiswachter. Zij verkrijgen daarmee het recht zichzelf te schutten en hebben de plicht om ca. tweemaal per jaar een dienst te draaien om passanten te schutten. Voor meer informatie over de vereniging kunt u contact opnemen met het bestuur:

Schutafspraak maken

Er wordt alleen geschut op afspraak. Het schutgeld bedraagt EUR 5 (graag gepast betalen). Of gebruik dit betaalverzoek.

Passanten dienen minimaal 24 uur van tevoren contact op te nemen voor het maken van een schutafspraak. Bel hiervoor naar 020-226 226 2.

IN TEST: vraag aan via WhatsApp

Het seizoen is van 15 april – 15 oktober.

  • Tijdens het seizoen kunnen passanten op zaterdag, zon- en feestdagen van 10-12 en van 19-21 uur worden geschut, mits minimaal 24 uur van tevoren aangevraagd.
  • Tijdens het seizoen kan op maandag t/m vrijdag worden geschut, mits minimaal 24 uur van tevoren aangevraagd en waarbij de dienstdoende sluiswachter in overleg met de aanvrager dag en tijd van het schutten bepaald. ,
  • Buiten het seizoen kan op maandag t/m zondag worden geschut, mits minimaal 24 uur van tevoren aangevraagd en waarbij de dienstdoende sluiswachter in overleg met de aanvrager dag en tijd van het schutten bepaald.