Over de vereniging

De Vereniging Vrijwilligers Koenensluis is opgericht op 2 mei 2019 en telt inmiddels ruim 80 leden die dienst doen als vrijwillig sluiswachter.

Onze vereniging is ontstaan uit een initiatief van bewoners, ondernemers en sport- recreatieverenigingen om de Koenensluis open te houden, nadat was aangekondigd dat vanuit de overheid geen geld meer beschikbaar zou worden gesteld voor het beheer, onderhoud en de bediening van de sluis. Dankzij dit initiatief, de vrijwillige sluiswachters en de bereidheid van de betrokken instanties, het Hoogheemraadschap Rijnland, de gemeente Amsterdam en de gemeente Amstelveen, om hieraan mee te werken, blijft de Koenensluis nu in gebruik en zijn de bedieningstijden zelfs uitgebreid.

Leden van de vereniging worden tijdens een aantal instructiesessies opgeleid tot sluiswachter. Zij verkrijgen daarmee het recht zichzelf te schutten en hebben de plicht om ca. tweemaal per jaar een dienst te draaien om passanten te schutten. Voor meer informatie over de vereniging kunt u contact opnemen met het bestuur:

  • Nathalie Groenveld (voorzitter)
  • Oscar de Joode (secretaris)
  • Roger Teuwsen (penningmeester)
  • Paul Jongerius (Communicatie)
  • Sergio Janninck (Training)

Werkzaamheden vrijwilligersdag 15 april 2022